volcano lamp

Een eenvoudige lamp welke zowel de ruimte als het werkoppervlak van verlichten.

Onderzoek

Voor dit project is onderzoek gedaan naar karton. Dit houdt in dat er onderzoek is gedaan naar verschillende soorten golf karton en dat er onderzoek is gedaan naar vouw- en verbindings mogelijkheden. Als doelgroep is de geitenwollen sok genomen. Dit omdat het een groen product is. Er is een onderzoek gedaan naar wat deze mensen het liefste willen in een groen product en in hoe verre de kwaliteit minder mag zijn als het product groen is. Verder is er ook nog een verkenning gedaan op patent gebied.

Vormgeving

De vormgeving van de lamp is geïnspireerd op een vulkaan. Er is een pyraminde vormige constructie waar een lamp in zit. Door een klepje kan de gebruiker zelf bepalen hoe deze het licht wil gebruiken. De gebruiker kan kiezen voor licht op het bureau door het klepje naar voren te zetten of om de gehele ruimte te verlichten en het klepje naar achteren te zetten.

Ergonomie

De ergonomie in dit project was vooral gefocust op prettig licht. Dit is bereikt door een klep welke het licht naar de gebruiker kaatst als deze het nodig heeft. Dit is omdat difuus licht prettiger werkt dan direcht licht.

Techniek

Voor de techniek is vooral gekeken wat mogelijk is met het materiaal karton. Dit omdat golfkarton niet alle kanten op gebogen kan worden. Door het karton in combinatie met een warme lamp is er gekozen voor een ledlamp, deze omdat die minder warm wordt dan andere lampen. De bediening van de lamp is zo simpel mogelijk. Tijdens de concept fase zijn er veel ideen langs gekomen maar het simpele klepje bleek uiteindelijke de beste optie.